JURIIDILINE TEAVE.

dam Image

See on ainus ametlik MINI veebileht Eestis. INCHCAPE MOTORS ESTONIA OÜ vastutab siin veebilehel ja MINI Facebooki lehel näidatava sisu eest.          Viited "Meie" ja "Meile" on tehtud MINI Eestile kui pole väidetud vastupidi.

ETTEVÕTTE INFORMATSIOON.

INCHCAPE MOTORS ESTONIA OÜ                                                                        Ettevõtte registrinumber: 11070736.

Aadress: Läike tee 38 Peetri alevik, Rae vald Harjumaa 75312.

Email: info@inchcape.ee

VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED.

Veebileht on koostatud äärmiselt hoolikalt, et vältida arusaamatusi ja vigu. Inchcape Motors OÜ ei võta vastutust tekstis esinevate võimalike vigade eest. Me ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mis on otseselt või kaudselt seotud selle veebilehe kasutamisega. Inchcape Motors ei võta mis tahes vastutust veebilehe sisu osade eest, mis pärinevad kolmandatelt pooltelt, ega lingitud väliste veebilehtede sisu eest. Lingid välistele veebilehtedele on vastavalt märgistatud.

TOOTED JA TEENUSED.

Sõidukite varustus ja tehnilised omadused võivad riigiti erineda. Piltidel, tekstis ja filmides võib esineda viiteid tehnoloogiale ja varustusele, mis standardversioonil puudub. Inchcape Motors jätab õiguse teha muudatusi tehnoloogias ja varustuses ning parandada trükivigu.

REEGLID JA TINGIMUSED INDIVIDUAALSETELE TOODETELE JA TEENUSTELE.

Veebisaidi tingimusi tuleks lugeda koos käesoleval veebisaidil nimetatud individuaalsete toodete või teenuste müügi või tarnimise tingimustega. Nende tingimuste ja konkreetse toote või teenuse tingimuste vaheliste vastuolude korral on tuleb arvestada viimaseid.

TOODETE JA TEENUSTE INFORMATSIOON.

Kuigi me oleme teinud kõik endast oleneva, et sellel veebisaidil olev teave oleks ajakohane ja täpne, ei saa me võtta vastutust teie usalduse eest mis tahes sellel veebisaidil olevale teabele.

 

Enne sõiduki tellimist kontrollige alati oma MINI edasimüüja juures mudeli saadavust ja täpset teavet sõiduki mudeli omaduste, spetsifikatsioonide ja varustuse. Kasutatud sõidukite korral kontrollige enne sõiduki tellimist läbisõidu üksikasju.

 

Enne kohustuste võtmist kontrollige alati toote või teenuse pakkumise tingimusi. MINI sõidukite finantseerimislepingute koopiad on saadaval kõigil volitatud MINI jaemüüjatelt. Üksikasjalikud kindlustuspoliisid ning kindlustuskatete ja muude toote- või teenusetingimuste kokkuvõtted on saadaval soovi korral.

 

Mis tahes sellel veebisaidil viidatud maksu- või raamatupidamisküsimustega seoses peaksite küsima oma erapooletut finantsnõu.

Sellel veebisaidil olevad sõiduki ja toote spetsifikatsioonid on mõeldud ainult Eesti turule, kui pole teisiti öeldud. Need spetsifikatsioonid (sealhulgas valikuline ja standardvarustus) võivad teistel turgudel erineda. Mõnel sõidukipildil võib olla mudel, mida tarnitakse muudel turgudel, näiteks parempoolse rooliga ja see ei kajasta Eesti spetsifikatsioone. Kui pole teisiti öeldud, on sellel veebisaidil olevad finants- ja liisingutooted ning teenused kättesaadavad ainult Eesti elanikele. Sellel veebisaidil sisalduv teave ja muud materjalid ei pruugi vastata väljaspool Eestit kehtivatele seadustele. Kui otsustate sellele veebisaidile siseneda väljastpoolt Eestit, vastutate kohalike seaduste kohaldatavuse ja kohalike seaduste järgimise eest. Kõik näidatud telefoninumbrid ja tasud kehtivad ainult Eestist helistamise korral.

VEEBILEHE SAADAVUS.

Me ei saa lubada, et veebileht töötab katkematult ega sisalda vigu või viiruseid ning me ei vastuta, kui see veebisait mingil põhjusel pole igal ajal saadaval või mis tahes arvutiviirus või süsteem ei tööta. Juurdepääsu võib igal ajal peatada ilma ette teatamata.

Copyright.

Sellel veebisaidil sisalduva materjali autoriõigus kuulub BMW Grupi ettevõttele või selle ülemisele emaettevõttele BMW AG-le või nende litsentsiandjatele. Keegi ei tohi kopeerida, modifitseerida, edastada, levitada, kuvada, paljundada, avaldada, litsentseerida ega luua teoseid selle materjali mis tahes osast ega kasutada seda muul viisil avalikult või äriliselt ilma BMW eelneva selgesõnalise kirjaliku loata. Üksikuid lehti saate vaadata või printida ainult enda isiklikuks kasutamiseks.

KAUBAMÄRGID.

Sellel veebisaidil olevad nimed, logod ja pildid, mis identifitseerivad BMW grupi ettevõtteid või kolmandaid isikuid, ning nende tooteid ja teenuseid, on BMW AG ja / või asjaomaste kolmandate isikute kaubamärgid.

MUUD INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED.

Sellel veebisaidil kirjeldatud toodete ja teenuste ning tehnoloogia või protsesside suhtes võivad kehtida muud intellektuaalomandi õigused, mille on reserveerinud BMW Groupi ettevõtted, nende litsentsiandjad või muud asjakohased kolmandad isikud. Selliste intellektuaalomandi õigustega ei anta ühtegi litsentsi.

LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELE.

See sait võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis võimaldavad kasutajatel sellelt veebilehelt lahkuda ja minna otse lingitud veebilehtedele. Lingid pakutakse selle veenilehe kasutajate abistamiseks ja lingi lisamine ei tähenda, et me lingitud veebilehte toetaksime või oleksime selle heaks kiitnud. Me ei kontrolli lingitud veebilehti ega vastuta nende sisu ega nendel veebilehtedel olevate linkide ega lingitud veebilehtedelt saadud edastuste eest.

Kuigi usume, et selles teates ja sellel veebisaidil esitatud teabepildid, materjalid ja muu sisu on täpne, võib see sisaldada vigu või ebatäpsusi. Meie, ükski BMW grupi ettevõte ja BMW AG ega ükski MINI jaemüüja ei vastuta sisu eest veebilehtedel, mida haldavad kolmandad isikud. Sellel veebisaidil sisalduvat teavet pakutakse sellisena, nagu see on ning kõik garantiid, tingimused ja muud põhikirjas või tavaõiguses sisalduvad tingimused on lubatud täiel määral seaduse järgi. Ükski käesoleva lepingu säte ei välista meie vastutust teie ees (a) surma või kehavigastuse korral, mis on põhjustatud meie hooletusest, või (b) pettuse või petliku valeandmete esitamise korral. Sellest lähtuvalt ei ole ükski BMW grupi ettevõte, BMW AG või mõni MINI jaemüüja vastutav isiku ees kasumi kaotuse, ärikaotuse, firmaväärtuse ammendumise või sarnaste kahjude või puhta majandusliku kahju eest või mis tahes eriliste või kaudsete kahjude korral. Selle teatise kohaselt hõlmab "meie vastutus" ka kõigi meie grupi ettevõtete ning nende vastavate esindajate, töötajate, kaastöötajate ning konsultantide ja alltöövõtjate vastutust. "Teie" hõlmab ka kõiki teisi osapooli, kes nõuavad teie kaudu mis tahes kaotusi, kahjusid, kulusid või kulutusi, mis tekivad seoses meie pakutavate toodete ja teenustega, sealhulgas sellel veebisaidil või käesolevas teatises loetletud, kas selle lepingu või muu lepingu alusel või mis tahes tagajärjel valeandmete esitamine, väärkajastamine või õigusvastane tegevuse või tegevusetuse, sealhulgas hooletuse.

JÄRELDUS.

Kui mõni neist tingimustest osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või muul viisil jõustamatuks, siis sellise ebaseaduslikkuse, kehtetuse või jõustamatuse ulatuses need tingimused kustutatakse ja eraldatakse veebilehe tingimustest. Ülejäänud jõustatavad tingimused jätkuvad täies jõus ning on jätkuvalt siduvad.

Miski nendes tingimustes ei välista ega piira meie vastutust hooletuse tagajärjel tekkinud surma või kehavigastuste eest ega mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi, kui olete tarbija.

SEADUS.

Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele. Nendega seotud vaidluste suhtes kohaldatakse Eesti asjaomaste kohtute ainupädevust, kui pole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti.

TELEFONIKÕNED JA E-KIRJAD.

Telefonikõnesid ja e-kirju BMW-ga e-posti aadressidel, mis on sellel veebisaidil kättesaadavad või mis on saadud sellelt veebisaidilt, võidakse salvestada või jälgida. Neid sidemeetmeid kasutades nõustute oma kõnede ja e-kirjade salvestamise või jälgimisega.